SZOLGÁLTATÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

Ezt az E-tanfolyamot és a hozzá tartozó videókat, dokumentumokat és egyéb kapcsolódó tartalmat (a továbbiakban: "E-tanfolyam") a Levante Consulting LLC (a továbbiakban: „Szolgáltató”), illetve az általa megbízott és vele együttműködő személyek készítették.
 
Az E-tanfolyam megvásárlásával egyidejűleg Ön elfogadja a jelen Szolgáltatási és Felhasználási Szabályzatban foglalt feltételeket és kijelenti, hogy az E-tanfolyamon saját kezdeményezésére vesz részt.
 

E-tanfolyam Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek és Felelősségkizárás
 
E-tanfolyamunk kizárólag 16. életévüket betöltött magánszemély felhasználóknak, illetve jogi személyeknek vagy egyéb szervezeteknek (a továbbiakban: „Felhasználó”) szól. Az E-tanfolyam megvásárlásával a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte a 16. életévét, illetőleg elfogadja és betartja a jelen E-tanfolyam Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek és Felelősségkizárás összes feltételét. Amennyiben a Felhasználó a 18. életévét még nem töltötte be, kijelenti és szavatolja, hogy jognyilatkozatát törvényes képviselőjének hozzájárulásával tette meg. A törvényes képviselő hozzájárulásának elmaradásáért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltató kizárólagos joga és mérlegelési jogköre annak eldöntése, hogy az E-tanfolyamot mely időpontig és milyen feltételekkel teszi elérhetővé, illetve, hogy köt-e a Felhasználóval az E-tanfolyamon történő részvételre vonatkozó szolgáltatási és felhasználási szerződést, melynek során a Szolgáltató bármely Felhasználó vásárlását indokolással vagy anélkül elutasíthatja.
 
Az E-tanfolyam során közölt információk a Dropshipping és Private Label működésével kapcsolatos oktatási célokat szolgálnak, általános jellegűek, és nem céljuk konkrét üzletviteli tanácsadás helyettesítése. A Szolgáltató nem vállal szavatosságot vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy az E-tanfolyam során közölt információk és ismeretek vagy gyakorlatok minden esetben és kivétel nélkül megfelelőek a Felhasználó számára, illetve, hogy azok a Felhasználó gazdasági és üzleti eredményességének javulását eredményezik. Előfordulhat, hogy az E-tanfolyamon közölt stratégiák nem minden Felhasználó számára megfelelőek. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az E-tanfolyam során közölt információ Felhasználó általi felhasználásáért. A Szolgáltató nem vállal garanciát és nem ígér semmilyen konkrét eredményt az E-tanfolyam Felhasználója számára tekintettel arra, hogy az E-tanfolyamnak nem célja az adott Felhasználó konkrét üzleti folyamatainak kezelése, befolyásolása, illetőleg a Felhasználó konkrét ügymenetének megváltoztatása.
 
Az E-tanfolyam során közölt információk nem minősülnek ajánlásnak, ajánlatnak vagy felhívásnak. Az E-tanfolyam oktatási célokat szolgál, és nem szolgál előrejelzésként, szakmai, kutatási, jogi vagy befektetési tanácsként különösen tekintettel arra, hogy a Szolgáltató személyesen nem vizsgálta meg az adott Felhasználó gazdasági és üzleti folyamatait, és az E-tanfolyam oktatási célú anyagainak összeállítása során a Szolgáltatónak nem célja a kifejezetten az adott Felhasználó üzleti céljainak és lehetőségeinek megfelelő kialakítás. Bármely konkrét hivatkozás vagy említés kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem értelmezhető a Felhasználó konkrét gazdasági és üzleti folyamatainak megoldására tett kísérletként. Amennyiben a Felhasználónak konkrét, kifejezetten a saját gazdasági és üzleti folyamataira szabott tanácsra van szüksége, minden esetben konzultálnia szükséges megfelelően képzett szakemberrel.
 
A Szolgáltató felelőssége kizárólag szakmai álláspontjának kialakítására korlátozódik. A Szolgáltató a jogszabályok és a dropshipping-re és private label-re vonatkozó saját széles körű tapasztalata alapján fogalmazza meg ajánlásait, illetve szakmai álláspontját. Nem zárható ki ugyanakkor, hogy a Felhasználó joga szerinti állam bíróságai vagy más hatóságok a jogszabályok értelmezésekor az E-tanfolyamon közölt véleményben foglaltaktól eltérő értelmezésre jutnak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes jogalkalmazó szervek eltérő jogértelmezéséből fakadó károkért. A Szolgáltató az E-tanfolyam során közölt információ, illetve jogügylet büntetőjogi megítélését nem vizsgálta, és ajánlásait azzal a feltételezéssel teszi közzé, hogy a Felhasználó saját üzletvitele során valamennyi, az alkalmazandó jogszabályok szerint kötelező előírás betartásával jár el.
 
Semmilyen, a Szolgáltató által az E-tanfolyam során között információ nem lehet tárgya kiterjesztő értelmezésnek és nem tekinthető egyes kérdésekre adott válasznak. A Szolgáltató nem végez üzleti elemzést, a gazdasági döntések kockázata kifejezetten a Felhasználó érdekkörébe tartozik. A Szolgáltató a szándékos szerződésszegés esetét kivéve a szerződésszegésből származó károkért felelősségét teljes egészében kizárja.
 
Az E-tanfolyam során közölt tartalom olyan információkon alapul, amelyeket a Szolgáltató megbízhatónak tart, és igyekszik naprakészen tartani, de kifejezetten kiköti, hogy az nem vonatkozik teljeskörűen minden, a dropshipping-gel kapcsolatos kérdésre. A Szolgáltató nem garantálja, hogy az E-tanfolyam anyaga minden időpontban változtatás nélkül pontos, aktuális, teljeskörű és kimerítő, így kifejezetten fenntartja a jogot az E-tanfolyam során kifejtett véleményének, illetőleg az átadott információnak későbbiekben történő megváltoztatására, amennyiben ezt a gazdasági és üzleti feltételek, illetve gyakorlat későbbi változása indokolja.
 
Az E-tanfolyam Felhasználó általi megvásárlásával az E-tanfolyam értékesítése véglegessé válik. Az értékesítés befejezését követően a Szolgáltató az E-tanfolyamon történő részvétel díjának vagy egy részének visszatérítésére semmilyen esetben nem köteles. A Szolgáltató kifejezetten kizár minden, az E-tanfolyam részételi díjának visszatérítésére vonatkozó igényt. A Szolgáltató nem vállal pénzvisszatérítési garanciát a Felhasználó felé különös tekintettel arra, hogy kifejezetten kizár minden, az E-tanfolyammal, illetőleg az ott közölt információval kapcsolatos, a Felhasználó gazdasági és üzleti eredményességének javulására vonatkozó konkrét elvárást.
 
Az E-tanfolyam megvásárlására irányuló folyamat befejezésekor a Szolgáltató a Felhasználó részére meghívót biztosít, amelyen keresztül a Felhasználó saját magának jelszót hoz létre. A Felhasználó a jelszóval hozzáférhet az E-tanfolyamhoz, illetőleg annak tartalmához. A Felhasználó vállalja, hogy a létrehozott jelszavát bizalmasan kezeli, és teljes mértékben felelős minden, a jelszóra vonatkozó titoktartás megszegéséből eredő kárért. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót a jelszavának bármely engedélyezett felhasználásáról vagy a biztonság bármely más megsértéséről.
 
A Szolgáltató célja, hogy minimálisra csökkentse az E-tanfolyam működése során az esetleges műszaki hibák okozta fennakadásokat. Előfordulhat azonban, hogy az E-tanfolyam során egyes adatok vagy információk nem hibamentes fájlokban vagy formátumokban kerülnek létrehozásra. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatást nem szakítják meg vagy más módon nem érintik műszaki problémák.
 
A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az E-tanfolyam során közzétett tartalom használata során fokozott óvatossággal kell eljárnia, és javasolt megbízható víruskereső és vírusirtó szoftvert alkalmaznia az esetleges vírusok észlelése és eltávolítása érdekében. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó bármely számítástechnikai eszközén az esetleges vírusok által okozott károkért.
Az E-tanfolyam tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Amennyiben az E-tanfolyam tartalmában a Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért a Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyek a Szolgáltató által közzétett E-tanfolyamhoz kapcsolódnak, illetve arra hivatkoznak. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az E-tanfolyammal kapcsolatban, annak használatából vagy Felhasználó véleménye szerinti használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.
 
Az E-tanfolyam Szolgáltatási és Felhasználási Feltételekre és Felelősségkizárásra a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók, és azt a magyar jog szerint kell értelmezni. Ha a jelen E-tanfolyam Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek és Felelősségkizárás bármely részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősítenék, az adott részt a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell értelmezni, és a fennmaradó részek teljes hatályúak és hatályosak maradnak. A jelen E-tanfolyam Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek és Felelősségkizárás bármely rendelkezése érvényesítésének elmulasztása a Szolgáltató részéről nem tekinthető az ilyen rendelkezés érvényesítésére vonatkozó jogról történő lemondásnak. A Szolgáltató jelen E-tanfolyam Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek és Felelősségkizárás szerinti jogai felmondás esetén is érvényben maradnak.
 

Pénzvisszafizetési garancia
 
7 napos pénzvisszafizetési garanciát kínálunk, ami azt jelenti, hogy akár hét nap áll rendelkezésére, hogy a teljes vételárat visszakapja*. 
A garancia attól függetlenül érvényes, hogy igénybe vette-e ajánlatainkat vagy sem.
A visszatérítés igényléséhez egyszerűen írjon nekünk egy e-mailt a support@ecomtestverek.com címre.

1. A visszatérítési igény bejelentése esetén a hét napos időszakon belül, az ügyfélnek kötelező egy úgynevezett „offboarding” találkozót tartania a Customer Success Managerünkkel (CSM) Zoom-on keresztül, amely során a visszatérítési folyamat formalitásai élőben kerülnek véglegesítésre. Nem számít, ha a találkozó időpontja a hét napos időszakon kívülre esik, a lényeg, hogy az ügyfél a hét napos időszakon belül értesítse a Customer Success Managert.
 
2. Abban az esetben, ha az ügyfél a programot előleg fizetésével (deposit) és utólagos kiegyenlítéssel vásárolta meg, a visszatérítés esetén az előleg elveszik. A teljes visszatérítés csak azoknak jár, akik egy összegben fizették ki a programot, míg az előleg esetén (az eljárás saját definíciója szerint) az előleg nem kerül visszatérítésre, és csak a teljes költség és az előleg közötti különbség kerül visszatérítésre.

*A havi előfizetéses termékek (pl. E-kereskedelmi Utmútató) esetében nincs pénzvisszafizetési garancia. 


Copyright Nyilatkozat

Ennek az E-tanfolyamnak a megvásárlásával a Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható engedélyt ad a Felhasználónak az E-tanfolyamhoz való hozzáférésre és annak használatára, kizárólag saját személyes és nem kereskedelmi használatra. Szigorúan tilos az E- tanfolyamon belüli bármely tartalomnak vagy részeinek engedély nélküli felhasználása, kereskedelmi célú másolása, továbbterjesztése, továbbértékesítése, forrásmegjelöléssel vagy anélkül történő idézése vagy közzététele. Az E-tanfolyam jogszerű megvásárlását követően az E- tanfolyamon belüli bármely tartalomnak vagy részeinek magáncélú sokszorosítása, illetőleg az arra történő hivatkozás a forrás megjelölésével engedélyezett. Szöveges és multimédiás információk (hangok, képek, szoftverek stb.) részleges reprodukálásához vagy felhasználásához a Szolgáltatótól elektronikus úton (support@ecomtestverek.com) előzetes engedélyt kell kérni, ez az engedély érvényteleníti a fent említett általános engedélyt, és a reprodukálás vagy felhasználás során egyértelműen jelezni kell a felhasználási korlátozásokat.
Az E-tanfolyam megvásárlása nem biztosít a Felhasználónak semmilyen tulajdonjogot az E- tanfolyamhoz. A jelen Szolgáltatási és Felhasználási Szabályzat feltételeinek bármilyen megsértése az E-tanfolyamhoz vagy az E-tanfolyam során elérhető tartalomhoz való hozzáférés megszüntetését vonhatja maga után.
Az E-tanfolyam tartalmazhat hivatkozásokat vagy utalásokat harmadik felektől származó anyagokra, információkra, tartalmakra. Harmadik fél kereskedelmi nevére, védjegyére, termékeire, szolgáltatásaira, folyamataira vagy egyéb információira történő hivatkozás nem jelenti ezen harmadik fél Szolgáltató általi támogatását, szponzorálását vagy ajánlását. A Szolgáltató nem felelős a harmadik féltől származó információ és tartalom pontosságának a vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállal felelősséget harmadik fél által készített tartalomért, illetőleg harmadik felek termékéért vagy szolgáltatásáért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik fél árujának, szolgáltatásának, erőforrásainak, tartalmának megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos károkért, vagy bármely más, harmadik fél által végrehajtott tranzakcióért. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, követeléseket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félhez kell intézni.


Adatvédelmi Nyilatkozat
 
A Levante Consulting LLC elkötelezett az E-tanfolyam Felhasználó személyiségi jogainak védelme és tiszteletben tartása mellett.
 
A Szolgáltató a Felhasználó adatait kizárólag abból a célból kezeli, hogy részére megfelelő szolgáltatást nyújtson. A Szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
 
Szolgáltató és adatkezelő:
Név: Levante Consulting LLC 
Székhely: 30N Gould St, Sheridan, WY, 82801
EIN: 92-0824137